خبر های حکایت از آن داشت که قبل از سفر ریاست جمهوری به قزوین قرار بود باقر آقا علیخانی ریاست سازمان صنایع و معادن استان قزوین به کرج برود و بعضی ها هم خبر از قطعی شدن این خبر داده بودند ولی ظاهرا بعد از سفر رئیس جمهور و تاکید مدیران صنایع استان و عدم جایگزین مناسب برای این سازمان حساس و حمایت استاندار و عباسپور نماینده بویین زهرا رفتن آقا علیخانی به کرج تا بعد از انتخابات مجلس منتفی شد و علیخانی همچنان در استان ماندگار شد.

اگرچه خبر ها حکایت از آن دارد  که مدیران و نمایندگان استان البرز همچنان اصرار بر بردن آقا علیخانی به کرج دارند ولی هنوز موفق نشدند.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:27  توسط محمد عرفان  |