خبرها حکایت از آن دارد  که علیرضا انصاری شهردار سگزآباد قرار است  در این دوره از انتخابات مجلس با اقتدار تمام از بویین زهرا کاندید شود.

.

.

.

.

علی رضا انصاری شهردار برادر زاده حاج اکبر انصاری  که در کشور ۵ مرد پول دار ایران  شناخته میشود  که در این بین گفتنی است حاج اکبر در حال حاضر موسس بانک تات در ایران و مدیرعامل شرکت ویستر و مدیرعامل بازار مبل ایران در یافت آباد و بازار موبایل ایران در دست این مرد است.

گفنتی است حاج اکبر قرار است برای برادر زاده خود ۵ میلیارد تومان هزینه کند تا هرجوری که شده است آقای شهردار، نماینده مجلس شود.

در بین علی انصاری پسرعمو شهردار که هم اکنون در تیم استقال تهران زمانی عضو هیات مدیره بود و در حال حاضر هم از افراد با صاحب نفوذ کشور در عرصه ورزش میباشد گفته است اینقدر بازیکن فوتبالی به شهر بویین زهرا روانه خواهم کرد که دیگر رقابتی برای عباسپور باقی نماند.

علی انصاری

علی انصاری عضو هیات مدیره اسبق استقلال پسر عمو شهردار

خبردیگر اینکه شهردار از هفته گذشته نامزدی خود را برای مجلس استارت زد و در ابتدای کار با دادن ۵ میلیون تومان پول به آوای تات ویژه نامه ای تحت عنوان عملکرد شهرداری سگزآباد با قلم امید مافی منتشر کرد و این ویژه نامه در کل بویین زهرا پخش شد.

.

.

.

 

باید دید رقابت بین عباسپور و انصاری بر سرکرسی انتخابات مجلس به کجا خواهد کشید؟ 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:55  توسط محمد عرفان  |